เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
Username
รหัสผ่าน
Password
ระบุตัวเลขที่ปรากฏ
Type numbers above
จดจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

การเข้าใช้งานระบบ
นักเรียน - ศิษย์เก่าเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540

ผู้ปกครองเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน
รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540

เอกสารคู่มือใช้งานสามารถโหลดเอกสารคู่้มือใช้งานได้ที่ www.tratpt.ac.th/download/RMS 2012.rar

การใช้งานผ่าน Intranet สามารถใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ตได้ที่ http://192.168.0.55/rms2012/


Gen 0.019 s.
v:20140266
TRAT POLY